1.
Trần THV, Ngô TKY, Nguyễn TQT, Nguyễn NT, Ngô MT. Đánh giá tỷ lệ mắc bệnh võng mạc đái tháo đường ở người cao tuổi tại quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng. vjde [Internet]. 10 Tháng Hai 2022 [cited 13 Tháng Bảy 2024];(49):51-6. Available at: https://vjde.vn/journal/article/view/278