1.
Đào TL. Áp dụng phân loại mô bệnh học của WHO 2017 trong chẩn đoán các u biểu mô tuyến giáp. vjde [Internet]. 20 Tháng Tám 2022 [cited 7 Tháng Chạp 2022];(50):15-20. Available at: https://vjde.vn/journal/article/view/349