1.
Nguyễn NH, Trần NL, Phùng DHS. Kết quả sớm phẫu thuật cường cận giáp nguyên phát tại Bệnh viện Nội tiết Trung ương giai đoạn 2016-2018. vjde [Internet]. 20 Tháng Tám 2022 [cited 22 Tháng Sáu 2024];(50):55-61. Available at: https://vjde.vn/journal/article/view/357