1.
Nguyễn Ánh N, Trần NL, Trần Đoàn K, Phạm QT. U xơ dạng gân vùng cổ: Báo cáo một ca bệnh. vjde [Internet]. 20 Tháng Tám 2022 [cited 22 Tháng Ba 2023];(50):80-4. Available at: https://vjde.vn/journal/article/view/367