1.
Phạm BT, Trần NL, Phan HH, Đinh VT, Nguyễn NH. Kết quả phẫu thuật ung thư tuyến giáp thể biệt hóa tái phát tại Bệnh viện Nội tiết Trung ương. vjde [Internet]. 20 Tháng Tám 2022 [cited 22 Tháng Sáu 2024];(50):91-8. Available at: https://vjde.vn/journal/article/view/370