1.
Vũ TTL, Phạm MT. Đặc điểm điện tâm đồ ở bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp ST chênh lên hình “Bia mộ”. vjde [Internet]. 20 Tháng Tám 2022 [cited 7 Tháng Chạp 2022];(50):223-7. Available at: https://vjde.vn/journal/article/view/411