1.
Nguyễn VM, Phạm QT, Hoàng TV. Biến đổi nồng độ glucose máu ở bệnh nhân đột quỵ não giai đoạn cấp tính trước và sau điều trị tại bệnh viện. vjde [Internet]. 9 Tháng Mười 2020 [cited 29 Tháng Giêng 2023];(38):24-9. Available at: https://vjde.vn/journal/article/view/52