1.
Nguyễn VM, Phạm QT, Hoàng TV. Nồng độ glucose, HbA1C tại thời điểm nhập viện và mối liên quan với một số thông số ở bệnh nhân Đột quỵ não giai đoạn cấp tính. vjde [Internet]. 26 Tháng Mười-Một 2020 [cited 29 Tháng Giêng 2023];(39):34-40. Available at: https://vjde.vn/journal/article/view/66