1.
Nguyễn NS, Đỗ TQ. Khảo sát nồng độ Testosterone ở nam giới từ 50 – 60 tuổi. vjde [Internet]. 6 Tháng Giêng 2021 [cited 25 Tháng Sáu 2024];(41):23-30. Available at: https://vjde.vn/journal/article/view/79