1.
Phạm TH, Phạm TP, Nguyễn TPN, Đỗ Đình T. Kết quả khảo sát một số chỉ số áp lực gan bàn chân ở người Việt Nam trưởng thành. vjde [Internet]. 6 Tháng Giêng 2021 [cited 27 Tháng Hai 2024];(41):31-5. Available at: https://vjde.vn/journal/article/view/80