1.
Trần TN Điệp, Đỗ TQ. Ung thư tuyến giáp ở bệnh nhân Basedow có nhân điều trị phẫu thuật tại bệnh viện Nội tiết Trung Ương. vjde [Internet]. 7 Tháng Ba 2023 [cited 23 Tháng Năm 2024];(55). Available at: https://vjde.vn/journal/article/view/882