1.
Phan DQ, Đỗ TQ. Nhận xét tình trạng đề kháng insulin trên bệnh nhân gan nhiễm mỡ . vjde [Internet]. 6 Tháng Giêng 2021 [cited 14 Tháng Sáu 2024];(41):105-17. Available at: https://vjde.vn/journal/article/view/92