1.
Nguyễn TT. Đối chiếu viêm giáp trên siêu âm và những biểu hiện cận lâm sàng. vjde [Internet]. 1 Tháng Bảy 2023 [cited 24 Tháng Tư 2024];(61):92-7. Available at: https://vjde.vn/journal/article/view/982