1.
Hồ AB, Hoàng VQ, Ngô LX, Lê VD, Phan AK, Trần QB. Vai trò của điện sinh lý trong thực hành lâm sàng. vjde [Internet]. 24 Tháng Ba 2024 [cited 23 Tháng Năm 2024];(62):34-41. Available at: https://vjde.vn/journal/article/view/995