Quay trở lại chi tiết bài báo Suy giảm nhận thức và một số yếu tố liên quan ở bệnh nhân đái tháo đường cao tuổi có hội chứng dễ bị tổn thương (frailty) tại Bệnh viện Nội Tiết Nghệ An
Tải xuống