Quay trở lại chi tiết bài báo Đánh giá hiệu quả giảm đau chuyển dạ sinh thường bằng phương pháp gây tê ngoài màng cứng Với hỗn hợp ropivacain 0,1% và fentanyl
Tải xuống