Đánh giá hiệu quả giảm đau chuyển dạ sinh thường bằng phương pháp gây tê ngoài màng cứng Với hỗn hợp ropivacain 0,1% và fentanyl
PDF

Từ khóa

Gây tê ngoài màng cứng
giảm đau chuyển dạ
Ropivacaine
Fentanyl
. Epidural anesthesia
labor pain relief
Ropivacaine
Fentanyl

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Nguyễn, T. B. (2024). Đánh giá hiệu quả giảm đau chuyển dạ sinh thường bằng phương pháp gây tê ngoài màng cứng Với hỗn hợp ropivacain 0,1% và fentanyl. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, (62), 157-165. https://doi.org/10.47122/VJDE.2023.62.18

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá hiệu quả giảm đau trong chuyển dạ sinh thường của Ropivacain 0,1% và Fentanyl 2 mcg/ml bằng phương pháp gây tê ngoài màng cứng, truyền liên tục (CEI). Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Thử nghiệm lâm sàng ở 65 sản phụ chuyển dạ sinh thường được gây tê ngoài màng cứng tại Khoa Phụ Sản, Bệnh viện Gia Đình Đà Nẵng, thời gian từ 01/2022 đến 12/2022. Kết quả: Thời gian khởi tê trung bình là 3,03 ± 1,08 phút, điểm VAS >7 trước gây tê, VAS < 3 sau gây tê  tại  các thời điểm. Huyết áp trung bình, Sp02, nhịp tim luôn ổn định, ít gây ức chế vận động, không gây ảnh hưởng tới thai nhi Apgar >7. Sự hài lòng của sản phụ cao 87,7%, ít tác dụng phụ như run lạnh, ngứa, nôn và buồn nôn dưới 10%. Kết luận: Gây tê ngoài màng cứng truyền liên tục bằng Ropivacaine 0,1% cho hiệu quả giảm đau tốt, ít tác dụng phụ, sản phụ hài lòng với thủ thuật.

https://doi.org/10.47122/VJDE.2023.62.18
PDF