Quay trở lại chi tiết bài báo Khảo sát kiến thức, thực hành và các yếu tố liên quan đến chăm sóc bàn chân ở bệnh nhân ĐTĐ tại bệnh viện Đại học Y Dược Huế
Tải xuống