Quay trở lại chi tiết bài báo Khảo sát sự tương quan giữa Acid uric và đường huyết, HbA1c trên bệnh nhân tiểu đường type 2 tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm Tiền Giang
Tải xuống