Quay trở lại chi tiết bài báo Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị viêm tuyến giáp bán cấp tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên
Tải xuống