Quay trở lại chi tiết bài báo Nghiên cứu kết quả sử dụng liệu pháp insulin nền trong điều trị đái tháo đường típ 2 tại Bệnh viện 199
Tải xuống