Nghiên cứu kết quả sử dụng liệu pháp insulin nền trong điều trị đái tháo đường típ 2 tại Bệnh viện 199
PDF

Từ khóa

basal insulin
therapy
diabetes liệu pháp
insulin nền
đái tháo đường

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Nguyễn, T. M. L. (2021). Nghiên cứu kết quả sử dụng liệu pháp insulin nền trong điều trị đái tháo đường típ 2 tại Bệnh viện 199. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, (46), 218-225. https://doi.org/10.47122/vjde.2021.46.24

Tóm tắt

Mục tiêu: Khảo sát các đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng ở bệnh nhân ĐTĐ típ 2 có chỉ định dùng Insulin nền. Đánh giá hiệu quả kiểm soát đường huyết khi sử dụng liệu pháp insulin nền. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu tiến cứu có can thiệp 62 bệnh nhân chẩn đoán ĐTĐ típ 2 có chỉ định điều trị insulin nền tại bệnh viện 199 Bộ công an. Trước khi điều trị liệu pháp insulin nền bệnh nhân được thăm khám lâm sang, xét nghiệm đánh giá glucose máu lúc đói, HbA1c, bilan lipit… Tiến hành điều trị liệu pháp insulin nền. Sau 3 tháng đánh giá hiệu quả kiểm soát đường huyết bằng cách khám lâm sàng, xét nghiệm glucose máu lúc đói, HbA1c. thống kê các tham số này, Nghiên cứu mối liên quan bằng thuật toán y học, xử lý số liệu bằng phần mềm SPSS. 20.0. Kết quả: Tuổi của nhóm nghiên cứu ghi nhận trung bình là 58,06 ± 9,941 năm, nam giới chiếm tỷ lệ 58,1%. Thời gian phát hiện bệnh ĐTĐ trung bình 7,98 ± 3,160 năm. Bệnh nhân có G0 trung bình là 11,96 ± 3,22 mmol/l, HbA1c trung bình là 9,46 ± 1,36 %, tỷ lệ béo phì là 27,4%, béo phì dạng nam là 46,8 %, và có 66,1% bệnh nhân có tăng huyết áp trong đó có 80,5 % bệnh nhân chưa đạt mục tiêu điều trị. Nồng độ Cholesterol toàn phần là 5,04 ±1,21mmol/l, Triglycerid là 3,2 ± 2,6 mmol/l. Có 54,8% bệnh nhân có glucose máu lúc đói đạt mục tiêu, 62,9 % bệnh nhân có HbA1c đạt mục tiêu điều trị theo ADA 2015. 100% bệnh nhân cao tuổi đạt mục tiêu điều trị. Có mối liên quan chặt chẽ giữa tuân thủ điều trị cũng như tuân thủ chế độ ăn với sự kiểm soát đường huyết. Có 33,9 % bệnh nhân sử dụng liệu insulin nền có hạ đường huyết nhẹ, không có trường hợp nào phải nhập viện. Có sự tương quan thuận giữa liều trung bình Insulin / ngày với BMI (r=0,812) và thời gian phát hiện bệnh đái tháo đường (r=0,253). Kết luận: Sử dụng liệu pháp Insulin nền trong điều trị Đái tháo đường típ 2 cho kết của tương đối tốt.

https://doi.org/10.47122/vjde.2021.46.24
PDF