Quay trở lại chi tiết bài báo Đánh giá tổn thương động mạch vành theo thang điểm syntax ở bệnh nhân đái tháo đường type 2
Tải xuống