Đánh giá tổn thương động mạch vành theo thang điểm syntax ở bệnh nhân đái tháo đường type 2
PDF

Từ khóa

điểm syntax
đái tháo đường type 2
bệnh động mạch vành syntax score
type 2 diabetic patient
coronary artery disease

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Hồ, A. B., Ngô, T. X. V., & Lê, T. B. T. (2023). Đánh giá tổn thương động mạch vành theo thang điểm syntax ở bệnh nhân đái tháo đường type 2. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, (52), 81-89. https://doi.org/10.47122/vjde.2022.52.12

Tóm tắt

ĐTĐ là YTNC chính cho sự hình thành và phát triển bệnh ĐMV. Các nghiên cứu trên thế giới và trong nước cho thấy tổn thương ĐMV ở bệnh nhân ĐTĐ nặng nề hơn, tổn thương đa nhánh với hình thái tổn thương phức tạp hơn bệnh nhân không ĐTĐ.Chụp ĐMV giúp đánh giá mức độ tổn thương ĐMV theo thang điểm SYNTAX, một thang điểm giúp người thầy thuốc có thể đưa ra cách thức điều trị tối ưu cho mỗi bệnh nhân: điều trị nội khoa đơn thuần, đặt stent hay phẫu thuật bắc cầu nối chủ vành. Đối tượng nghiên cứu: Nhóm bệnh: BN ĐTĐ type 2. Nhóm đối chứng: là những BN không có ĐTĐ. Bệnh động mạch vành: được chụp ĐMV có tổn thương ĐMV (hẹp ≥ 50% đường kính lòng mạch ≥ 1 nhánh ĐMV chính). Phương pháp nghiên cứu. Mô tả, cắt ngang có đối chứng. Kết quả: - Tính chất đau thắt ngực ở BN ĐTĐ chủ yếu là không ĐTN và ĐTN không điển hình. Tăng huyết áp ở BN ĐTĐ có tỷ lệ cao hơn. Rối loạn lipid máu ở BN ĐTĐ thường gặp tăng triglycerid, tỷ lệ BN có microalbumin niệu chiếm 41,6%. - BN ĐTĐ type 2 có tổn thương nhiều nhánh ĐMV hơn, số nhánh ĐMV trung bình bị tổn thương là 2,38 ±0,72 nhánh, trong đó chủ yếu là tổn thương 2 và 3 nhánh, tổn thương 3 nhánh chiếm tỷ lệ cao có ý nghĩa 53,3%. - BN ĐTĐ type 2:Tổn thương động mạch liên thất trước chiếm tỷ lệ cao nhất 90%, tiếp đến là ĐMV phải 73,3% và tổn thương động mạch mũ chiếm tỷ lệ thấp nhất 63,3%. Tổn thương thân chung ĐMV trái chiếm tỷ lệ 10%.- BN ĐTĐ type 2 Điểm SYNTAX trung bình là 23,55 ± 8,22 và phân bố ở nhóm SYNTAX trung bình chiếm tỷ lệ cao nhất 46,7%. Kết luận: BN đái tháo đường type 2 có biểu hiện cơn đau ngực không rõ nhưng tổn thương ĐMV nặng nề so với nhóm BN không có ĐTĐ.

https://doi.org/10.47122/vjde.2022.52.12
PDF