Quay trở lại chi tiết bài báo Nghiên cứu kết quả điều trị và các yếu tố liên quan của bệnh nhân đái tháo đường týp 2 đang điều trị ngoại trú tại Trung tâm Mắt – Nội tiết tỉnh Quảng Bình năm 2020
Tải xuống