Nghiên cứu kết quả điều trị và các yếu tố liên quan của bệnh nhân đái tháo đường týp 2 đang điều trị ngoại trú tại Trung tâm Mắt – Nội tiết tỉnh Quảng Bình năm 2020
PDF

Từ khóa

đái tháo đường týp 2
kết quả điều trị
tuân thủ điều trị type 2 diabetes
treatment results
treatment adherence

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Phạm, T. T. (2023). Nghiên cứu kết quả điều trị và các yếu tố liên quan của bệnh nhân đái tháo đường týp 2 đang điều trị ngoại trú tại Trung tâm Mắt – Nội tiết tỉnh Quảng Bình năm 2020. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, (55). https://doi.org/10.47122/VJDE.2022.55.6

Tóm tắt

Đặt vấn đề: Đái tháo đường týp 2 đang ngày càng gia tăng tại Việt Nam. Tuy nhiên, có thể dự phòng, ngăn chặn được. Kiểm soát tốt chỉ số HbA1c và glucose đường máu lúc đói sẽ hạn chế biến chứng cho bệnh nhân đái tháo đường týp 2. Bên cạnh đó, cần phải tuân thủ chế độ dinh dưỡng hợp lý, hoạt động thể lực và dùng thuốc. Mục tiêu: (1) Mô tả kết quả điều trị đái tháo đường týp 2 (2) Tìm hiểu một số yếu tố liên quan tới kết quả điều trị. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang được thực hiện trên 271 người bệnh đái tháo đường týp 2 điều trị ngoại trú tại Trung tâm Mắt - Nội tiết tỉnh Quảng Bình năm 2020. Kết quả: HbA1c và glucose máu đói trung bình lần lượt là 7,22 ± 1,71% và 9,01 ± 3,82 mmol/l. Kết quả kiểm soát HbA1c tốt là 35,4% và chưa tốt là 64,6%. Kết quả kiểm soát glucose máu đói tốt là 11,8% và chưa tốt là 88,2%. Kết quả điều trị dựa vào đồng thời hàm lượng HbA1c và nồng độ glucose máu đói ở mức tốt chỉ chiếm 9,2%. Có mối liên quan giữa kết quả điều trị với thời gian phát hiện bệnh, kiến thức và thực hành tuân thủ điều trị (p < 0,05). Kết luận: Cần tăng cường hơn nữa việc tư vấn tuân thủ điều trị cho bệnh nhân đái tháo đường týp 2.

https://doi.org/10.47122/VJDE.2022.55.6
PDF