Quay trở lại chi tiết bài báo Chất lượng cuộc sống người bệnh sau phẫu thuật ung thư tuyến giáp và các yếu tố liên quan tại trung tâm ung bướu Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên
Tải xuống