Quay trở lại chi tiết bài báo Kiến thức, thái độ, thực hành và một số yếu tố liên quan về sử dụng insulin ở người bệnh đái tháo đường tại Bệnh viện Đa khoa Trà Vinh năm 2021
Tải xuống