Quay trở lại chi tiết bài báo Đặc điểm lâm sàng cận lâm sàng và nguyên nhân đái tháo nhạt điều trị tại bệnh viện Bạch Mai (2013-2017)
Tải xuống