Đặc điểm lâm sàng cận lâm sàng và nguyên nhân đái tháo nhạt điều trị tại bệnh viện Bạch Mai (2013-2017)
pdf

Từ khóa

đái tháo nhạt
nguyên nhân đái tháo nhạt diabetes insipidus
causes of diabetes insipidus

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Van, N. K. D., & Huong, N. T. (2023). Đặc điểm lâm sàng cận lâm sàng và nguyên nhân đái tháo nhạt điều trị tại bệnh viện Bạch Mai (2013-2017). Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, (32), 108-115. Truy vấn từ https://vjde.vn/journal/article/view/183

Tóm tắt

Đặt vấn đề: Ở Việt Nam chưa có nghiên cứu cụ thể về triệu chứng lâm sàng cận lâm sàng và nguyên nhân đái tháo nhạt (ĐTN) trên đối tượng bệnh nhân người lớn. Mục tiêu: 1. Nhận xét đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của bệnh nhân đái tháo nhạt điều trị tại khoa Nội tiết - Đái tháo đường bệnh viện Bạch Mai. 2. Nhận xét một số nguyên nhân gây đái tháo nhạt ở nhóm đối tượng nghiên cứu. Đối tượng và phương pháp: 1. Đối tượng: 120 bệnh nhân đái tháo nhạt điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai. 2-Phương pháp: Mô tả cắt ngang kết hợp hồi cứu với tiến cứu. Kết quả: Tỷ lệ mắc bệnh giữa nam và nữ không có sự khác biệt, tuổi trung bình là 38,50 ± 14,28 tuổi. Triệu chứng tiểu nhiều, uống nhiều, khát nước, tiểu đêm gặp >80%. Số lượng nước tiểu trung bình là 5,67 ± 5,00 lít/ngày, số lượng nước uống trung bình là 5,30 ± 2,23 lít/ngày. Tỷ trọng nước tiểu trung bình là 1,007 ± 0,005. Áp lực thẩm thấu (ALTT) niệu trung bình là 208,14 ± 136,99 m0smol/kg. Suy chức năng thùy trước tuyến yên gặp 30 – 45%. Có 3/120 bệnh nhân có rối loạn ý thức, 27,5% có natri máu >145 mmol/l. Đái tháo nhạt trung ương có 115/120 bệnh nhân, trong đó sau phẫu thuật sọ não 48,7%. Đái tháo nhạt tại thận có 3,4%. Đái tháo nhạt có thai có 1 bệnh nhân. Kết luận: Nguyên nhân đái tháo nhạt hay gặp là nguyên nhân trung ương, chủ yếu do sau phẫu thuật sọ não vùng tuyến yên. Biểu hiện suy chức năng thùy trước tuyến yên hay gặp đi kèm với đáitháo nhạt. Một số nguyên nhân khác cần chú ý như đái tháo nhạt tại thận (di truyền hoặc mắc phải), đái tháo nhạt thai kỳ.

pdf