Quay trở lại chi tiết bài báo Bước đầu nghiên cứu về tuổi động mạch của bệnh nhân đái tháo đường typ2 được điều trị tại bệnh viện Nội tiết trung ương
Tải xuống