Quay trở lại chi tiết bài báo Sàng lọc Sarcopenia ở bệnh nhân đái tháo đường typ 2 cao tuổi bằng bộ công cụ SARC-F và SARC-CALF
Tải xuống