Sàng lọc Sarcopenia ở bệnh nhân đái tháo đường typ 2 cao tuổi bằng bộ công cụ SARC-F và SARC-CALF
PDF

Từ khóa

Sarcopenia
SARC-F
SARC- CalF
type 2 diabetes
older Sarcopenia
SARC-F
SARC- CalF
đái tháo đường typ 2
cao tuổi

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Đỗ, T. T., Nguyễn N. T., Nguyễn T. A., & Vũ, T. T. H. (2023). Sàng lọc Sarcopenia ở bệnh nhân đái tháo đường typ 2 cao tuổi bằng bộ công cụ SARC-F và SARC-CALF. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, (55), 86-90. https://doi.org/10.47122/VJDE.2022.55.11

Tóm tắt

Mục tiêu: Xác định tỷ lệ sarcopenia bằng bộ công cụ SARC-F và SARC-CalF và một số yếu tố liên quan ở bệnh nhân đái tháo đường typ 2 cao tuổi. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 139 bệnh nhân đái tháo đường typ 2 tuổi ≥ 60 đến khám và điều trị tại Bệnh viện Lão khoa Trung ương. Đối tượng được sàng lọc sarcopenia bằng bộ câu hỏi SARC-F và SARC-CalF, đo khối lượng cơ xương bằng phân tích trở kháng điện sinh học trên máy BIA Inbody 770 và được chẩn đoán xác định Sarcopenia theo tiêu chuẩn của Hiệp hội Sarcopenia Châu Á– AWGS. Kết quả: Tuổi trung bình là 71,6 ± 6,7 (tuổi). Tỷ lệ sarcopenia chẩn đoán bằng bộ công cụ SARC-F, SARC- CalF và chẩn đoán theo tiêu chuẩn vàng của AWGS lần lượt là 34,5%, 41,7% và 35,3%. Tỷ lệ sarcopenia cao hơn ở nhóm bệnh nhân đái tháo đường có tuổi cao, chỉ số khối cơ thể thấp. Kết luận: Cứ 3 bệnh nhân đái tháo đường cao tuổi có ít nhất 1 người được chẩn đoán sarcopenia. Cần phải tầm soát sớm sarcopenia ở đối tượng này, đặc biệt là ở những bệnh nhân có tuổi cao, chỉ số khối cơ thể thấp. Bộ công cụ SARC-F và SARC-CalF là phương pháp đơn giản và dễ áp dụng để tầm soát sớm sarcopenia.

https://doi.org/10.47122/VJDE.2022.55.11
PDF