Hình ảnh tế bào học trong chẩn đoán u mỡ vàng lớn dạng gân và dạng cục: thông báo 1 trường hợp và hồi cứu y văn
PDF

Từ khóa

large tendinous and tuberous xanthomas u mỡ vàng lớn
dạng gân
dạng cục

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Trần, H., Trương, Đức A., Lê, T. T., Lê, V. M., & Hoàng, T. T. (2024). Hình ảnh tế bào học trong chẩn đoán u mỡ vàng lớn dạng gân và dạng cục: thông báo 1 trường hợp và hồi cứu y văn. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, (62), 98-106. https://doi.org/10.47122/VJDE.2023.62.11

Tóm tắt

U mỡ vàng (u vàng) là một tổn thương được biểu hiện của một tình trạng rối loạn lipid máu, một sự đáp ứng của cơ thể đối với sự tích tụ quá mức các tinh thể cholesterol ngoại bào, thể hiện hình ảnh của một phản ứng mô bào xảy ra ở da và mô dưới da, ở các mô mềm sâu như gân, dây chằng, bao hoạt dịch, xương và các cơ quan nội tạng. U mỡ vàng dạng gân và dạng cục có kích thước lớn cùng trên một bệnh nhân là một trường hợp hiếm gặp. Chúng tôi thông báo một trường hợp u mỡ vàng lớn dạng gân và dạng cục và hồi cứu y văn nhằm mục đích rút kinh nghiệm cho việc nhận định hình thái tế bào học được thể hiện ở u mỡ vàng. Bệnh nhân nam 48 tuổi xuất hiện một tổn thương xuất phát từ bao gân ngón 1 mu bàn chân phải và ngực phải, kích thước 10 x 7 cm và 5 x 3 cm, không đau, mật độ chắc, tiến triển chậm. Bệnh nhân có tình trạng tăng lipid máu. Chọc hút tế bào bằng kim nhỏ có hình ảnh của tế bào bọt, tế bào khổng lồ, tế bào khổng lồ Touton, ít tế bào viêm. Kết quả mô bệnh học là u mỡ vàng thể gân và thể cục. Tế bào bọt (đôi khi được gọi là tế bào mỡ vàng) có một nhân với bào tương có hốc với kích thước vừa phải. Tế bào khổng lồ Touton đặc trưng trong u mỡ vàng thể hiện với hình ảnh tế bào kích thước lớn có nhiều nhân nằm gần trung tâm xếp co cụm ( có dạng vòng hoặc giả hoa hồng) quanh một ổ hoặc đảo bào tương không bọt và bao quanh nó là bào tương có bọt.. Ở những tổn thương lâu ngày, tổ chức xơ, các bó sợi tạo keo có thể hiện diện thay thế một phần tế bào bọt. U mỡ vàng dạng gân và dạng cục có thể gây nên những thách thức và khó khăn cho chẩn đoán tế bào học với nhiều nguyên nhân như hiếm gặp, thiếu kinh nghiệm, sự thay đổi hình ảnh tổn thương. Sự kết hợp lâm sàng và các xét nghiệm sinh hóa là một hổ trợ quan trọng trong chẩn đoán tế bào học u mỡ vàng

https://doi.org/10.47122/VJDE.2023.62.11
PDF