Gửi bài

Gửi bài

##about.emailSubmissions##

Những điều cần biết trước khi gửi bài

Trong quá trình gửi bài, tác giả cần phải kiểm tra để đảm bảo bài nộp của mình tuân thủ các điều kiện sau đây. Bài nộp có thể bị trả lại cho tác giả nếu không theo những hướng dẫn dưới đây.
  • Bài nộp chưa được xuất bản trước đó, cũng không phải trước khi một tạp chí khác xem xét (hoặc một lời giải thích đã được cung cấp trong Nhận xét cho Biên tập viên).
  • Tệp đệ trình ở định dạng tệp tài liệu OpenOffice, Microsoft Word hoặc RTF.
  • Cung cấp các địa chỉ URL tài liệu tham khảo nếu tham khảo trên internet
  • Các văn bản là khoảng cách đơn; sử dụng phông chữ 12 điểm; sử dụng chữ nghiêng, thay vì gạch chân (trừ địa chỉ URL); và tất cả các hình minh họa, số liệu và bảng được đặt trong văn bản tại các điểm thích hợp, thay vì ở cuối.

Hướng dẫn dành cho Tác giả

Tạp chí Nội tiết- Đái tháo đường, chỉ số ISSN: 1859 4727 thuộc Hội Nội tiết- Đái tháo đường Việt Nam là diễn đàn trao đổi thông tin khoa học và hoạt động của chuyên ngành Nội tiết- Đái tháo đường và Rối loạn chuyển hóa. Tạp chí xuất bản 06- 08 số/năm, trong đó có 01- 02 số bằng tiếng Anh, là nơi đăng tải các công trình nghiên cứu khoa học, bài viết, bài dịch, …  tạo điều kiện trao đổi học thuật, kinh nghiệm giữa hội viên và những người quan tâm tới lĩnh vực Nội tiết- Đái tháo đường- Rối loạn chuyển hóa.

          Ban biên tập rất mong nhận được sự cộng tác viết bài của các tác giả cho Tạp chí. Sau đây là một số yêu cầu đối với bài đăng trên Tạp chí Nội tiết- Đái tháo đường.

1. ĐỐI VỚI BÀI VIẾT LÀ CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1.1. Nếu bài đã được đăng trên tạp chí khác thì cần ghi chú thích ở phần cuối bài (*)
1.2. Phần chính bài gửi đăng viết bằng tiếng Việt, khổ giấy A4, font chữ Time New Roman 12 (mã Unicode), cách dòng 1,2. Bài không quá 8 trang (kể cả bảng biểu, hình vẽ, tài liệu tham khảo, …).
1.3. Phần cuối mỗi bài nghiên cứu khoa học cần phải ghi rõ những người thẩm định chuyên môn.
1.4. Trình tự các phần trình bày:
a. Đầu đề: ngắn gọn, không nên quá 2 dòng, chữ in đậm, font chữ 16.
b. Họ tên tác giả, nơi làm việc, không ghi chức danh, học vị.
c. Tóm tắt tiếng Việt: ngắn gọn các phần giới thiệu, mục tiêu, đối tượng, phương pháp nghiên cứu, kết quả, kết luận. Cuối cùng đưa ra một số từ khoá (dưới 6 từ). Chữ nghiêng, không quá 12 dòng.
d. Nội dung gồm các phần sau, được đánh số La Mã từ I (dưới đó là: 1; 2;…):
-Đặt vấn đề: gồm cả mục tiêu nghiên cứu.
- Đối tượng và phương pháp nghiên cứu.
- Kết quả nghiên cứu.
- Bàn luận (có thể gộp cả 2 phần thành kết quả nghiên cứu và bàn luận).
- Kết luận.
- Tài liệu tham khảo (không đánh số La Mã): không quá 10 tài liệu, theo số thứ tự từ tài liệu tiếng Việt trước, sau đó đến phần tiếng nước ngoài sắp xếp theo vần A, B, C của tên tác giả. Thứ tự: tên tác giả, năm xuất bản (để trong ngoặc đơn), tên bài, tên tài liệu (tạp chí, sách), tên nhà xuất bản, tập, số xuất bản, trang.

- Tóm tắt bằng tiếng Anh, từ khoá (tương tự như phần c, mục 1.4).

2. ĐỐI VỚI BÀI DỊCH, LƯỢC DỊCH
Dưới tên bài tiếng Việt là tên bài tiếng nước ngoài. Ghi rõ tên tác giả, tên tài liệu được dịch (nguyên văn) để trong ngoặc đơn. Cuối cùng là tên người dịch.

3. ĐỐI VỚI BÀI DIỄN ĐÀN
- Bài viết chưa đăng tải trên bất kì ấn phẩm nào.
- Viết dưới dạng trao đổi kinh nghiệm chuyên môn, chia sẻ thông tin, kĩ năng nghề nghiệp. Tránh đi sâu vào lí luận hoặc kĩ thuật quá cao, thiếu tính ứng dụng thực tế.
- Hướng tới đối tượng bạn đọc là các y, bác sĩ, kĩ thuật viên chuyên ngành Nội tiết- Đái tháo đường, nhấn mạnh tính thực tiễn, ưu tiên lí giải những bất cập và các vấn đề gặp phải, nhấn mạnh phương án tối ưu trong quá trình chẩn đoán và điều trị.
- Bài từ 2000 – 3000 chữ, cách viết ngắn gọn, chú trọng đi sâu vào chuyên môn.
- Bài viết về các cơ sở y tế, cũng như các vấn đề chuyên môn cần có ảnh minh hoạ.

4. PHẦN THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG NỘI TIẾT- ĐÁI THÁO ĐƯỜNG
Khuyến khích đưa tin về hoạt động Nội tiết- Đái tháo đường- Rối loạn chuyển hóa ở tuyến Trung ương và địa phương như các hoạt động đối ngoại, dự án, hoạt động kí kết, hội nghị, hội thảo, tập huấn trong và ngoài nước, thông tin khoa học và đào tạo, …

Chú ý:
- Sử dụng thuật ngữ chuyên ngành chính xác, khoa học.
- Hội viên Hội Nội tiết- Đái tháo đường Việt Nam được đăng bài miễn phí.
- Bản thảo bài viết được đăng hay không đều không được trả lại.

Thông tin cá nhân

Tên và địa chỉ email được nhập trong trang tạp chí này sẽ được sử dụng riêng cho các mục đích đã nêu của tạp chí này và sẽ không được cung cấp cho bất kỳ mục đích nào khác hoặc cho bất kỳ bên nào khác.