Ban biên tập

Ban biên tập

BAN BIÊN TẬP

STT

Họ tên

Học hàm, học vị

Vị trí trong HĐBT

Năm tham gia HĐBT

Chuyên ngành

Cơ quan công tác

Quốc tịch

E-mail

1.     

 Thái Hồng Quang

GS.TS

TBT

2010

Nội tiết Tim mạch - Nội chung

Hội Nội tiết-ĐTĐ Việt Nam, Bệnh viện Tâm Trí, Hà Nội

Việt Nam

[email protected]

 

2.     

Trần Hữu Dàng

GS.TS

P.TBT

2012

Nội khoa

Trường Đại học Duy Tân

Việt Nam

[email protected]

3.     

Nguyễn Hải Thuỷ

GS.TS

P.TBT

2010

Nội khoa

Trường Đại học Y- Dược, Đại học Huế

Việt Nam

[email protected]

4.     

Nguyễn Thy Khuê

PGS.TS

P.TBT

2010

Nội khoa

Hội Nội tiết-ĐTĐ Việt Nam

Việt Nam

 [email protected]

5.     

Đỗ Trung Quân

PGS.TS

Thành viên

2012

Nội khoa

Hội Nội tiết-ĐTĐ Việt Nam

Việt Nam

[email protected]

 

6.     

Nguyễn Khoa Diệu Vân

PGS.TS

Thành viên

2012

Nội khoa

Trường Đại học Y Hà Nội

Việt Nam

[email protected]

7.     

Nguyễn Thị Bích Đào

PGS.TS

Thành viên

2012

Nội tiết -Chuyển Hóa và Dinh dưỡng

Bệnh viện Tim Tâm Đức, thành phố Hồ Chí Minh

Việt Nam

[email protected]

8.     

Hoàng Trung Vinh

PGS.TS

Thành viên

2012

Nội khoa, chuyên khoa Nội thận, Lọc máu

Học viện Quân Y 103

Việt Nam

[email protected]

9.     

Vũ Thị Bích Nga

PGS.TS

Thành viên

2012

Nội khoa

Trường Đại học Y Hà Nội

Việt Nam

[email protected]

 

10.  

Nguyễn Thị Hoàn

PGS.TS

Thành viên

2012

Nội khoa

Hội Nội tiết-ĐTĐ Việt Nam

Việt Nam

[email protected]

11.  

Nguyễn Kim Lương

PGS.TS

Thành viên

2012

Nội khoa

Hội Nội tiết-ĐTĐ Việt Nam

Việt Nam

[email protected]

 

12.  

Trần Ngọc Lương

PGS.TS

Thành viên

2012

Ngoại khoa

Bệnh viện Nội tiết Trung ương

Việt Nam

[email protected]

13.  

Trần Thừa Nguyên

PGS.TS

Thành viên

2019

Nội - Nội tiết

Bệnh viện Trung ương Huế

Việt Nam

[email protected]

14.  

Lê Văn Chi

TS.BS

Thành viên

2019

Nội - Nội tiết

Trường Đại học Y- Dược, Đại học Huế

Việt Nam

[email protected]

 

15.  

Trần Quang Khánh

TS.BS

Thành viên

2018

Nội - Nội tiết

Trường Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh

Việt Nam

[email protected]

 

16.  

Phạm Thị Hồng Hoa

TS.BS

Thành viên

2012

Nội khoa

BV Vinmec Hà Nội

Việt Nam

[email protected]

17.  

Trần Quang Nam

TS.BS

Thành viên

2018

Nội- Nội tiết

Trường Đại học Y Dược thành phố HCM

Việt Nam

[email protected]

18.  

Nguyễn Quang Bảy

TS.BS

Thành viên

2018

Nội - Nội tiết

Bệnh viện Bạch Mai

Việt Nam

[email protected]

 

19.  

Vũ Chí Dũng

PGS.TS

Thành viên

2012

 Nội tiết –Chuyển hóa – Di truyền

Bệnh viện Nhi Trung ương

Việt Nam

[email protected]  ; [email protected]