Ban biên tập

Ban biên tập

 

BAN BIÊN TẬP

TT

Họ tên

Học hàm, học vị

Vị trí trong HĐBT

Năm tham gia HĐBT

Chuyên ngành

Cơ quan công tác

Quốc tịch

E-mail

1

Lê Văn Chi

TS.BS

Tổng Biên tập

2012

Nội khoa, Nội tiết

Trường ĐH Y Dược Huế

Việt Nam

levanchi65@gmail.com

 

2

Phan Hướng Dương

TS.BS

Phó tổng biên tập

2012

Nội khoa, Nội tiết

Bệnh viện Nội tiết Trung ương

 

Việt Nam

phanhuongduong@gmail.com

3

Quách Hữu Trung

TS.BS

Phó tổng biên tập

2012

Nội khoa, Nội tiết

Bệnh viện 199 Bộ Công An – Đà Nẵng

Việt Nam

quach.trung@yahoo.com

 

4

Thái Hồng Quang

GS.TS.BS

Biên tập viên

2012

Nội khoa, Nội tiết

BV Trí Đức, Hà Nội,

Việt Nam

thaihongquang@gmail.com

 

5

Trần Hữu Dàng

GS.TS.BS

Biên tập viên

2012

Nội khoa, Nội tiết

CT Liên hiệp các hội KHKT tỉnh TTH

CT Hội Nội tiêt- ĐTĐVN

Việt Nam

bsthdang@gmail.com

 

6

Nguyễn Hải Thủy

GS.TS.BS

Biên tập viên kiêm Thư ký tòa soạn

2012

Nội khoa, Nội tiết

PCT Hội Nội tiêt- ĐTĐVN

Việt Nam

nhthuy52@gmail.com

 

7

Nguyễn Thy Khuê

PGS.TS.BS

Biên tập viên

2012

Nội khoa, Nội tiết

Hội Y học Tp HCM

Việt Nam

drthykh@gmail.com

 

8

Đỗ Trung Quân

PGS.TS.BS

Biên tập viên

2012

Nội khoa, Nội tiết

PCT Hội Nội tiêt- ĐTĐVN

Việt Nam

dotrungquandiab@yahoo.com

 

9

Nguyễn Khoa Diệu Vân

PGS.TS.BS

Biên tập viên

2012

Nội khoa, Nội tiết

Trường ĐH Y Hà Nội

Việt Nam

dieuvan62@yahoo.com.vn

 

10

Nguyễn Thị Bích Đào

PGS.TS.BS

Biên tập viên

2012

Nội khoa, Nội tiết

Viện Tim Tâm Đức, Tp HCM

Việt Nam

Phd_bichdao@hotmail.com

 

11

Hoàng Trung Vinh

PGS.TS.BS

Biên tập viên

2012

Nội khoa, Nội tiết

Học viện Quân Y 103 Hà Nội

Việt Nam

hoangvinh.hvqy@gmail.com

 

12

Vũ Thị Bích Nga

PGS.TS.BS

Biên tập viên

2012

Nội khoa, Nội tiết

Bệnh viện ĐH Y Hà Nội

Việt Nam

vubichnga116@gmail.com

 

13

Nguyễn Thị Hoàn

PGS.TS.BS

Biên tập viên

2012

Nội khoa, Nội tiết

Bệnh viện Vinmec, Hà Nội

Việt Nam

dr.hoannt@gmail.com

 

14

Nguyễn Kim Lương

PGS.TS.BS

Biên tập viên

2012

Nội khoa, Nội tiết

Trường ĐH Y khoa Thái Nguyên

 

Việt Nam

Drluongnk@gmail.com

 

15

Trần Thừa Nguyên

TS.BS

Biên tập viên

2012

Nội khoa, Nội tiết

Bệnh viện Trung ương Huế

Việt Nam

tranthuanguyen23@gmail.com

 

16

Nguyễn Quang Bảy

TS.BS

Biên tập viên

2012

Nội khoa, Nội tiết

Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội

Việt Nam

quangbay70@yahoo.com

 

17

Trần Quang Khánh

TS.BS

Biên tập viên

2012

Nội khoa, Nội tiết

Trường ĐH Y Dược Tp HCM

Việt Nam

Khanh.tran007@yahoo.com

 

18

Phạm Thị Hồng Hoa

TS.BS

Biên tập viên

2012

Nội khoa, Nội tiết

Bệnh viện Vinmec, Hà Nội

Việt Nam

v.hoapth@vinmec.com

 

19

Trần Quang Nam

TS.BS

Biên tập viên

2012

Nội khoa, Nội tiết

Bệnh viện Nhân Dân 115, Tp HCM

Việt Nam

tranqnam@yahoo.com

 

20

Vũ Chí Dũng

PGS.TS.BS

Biên tập viên

2012

Nội khoa, Nội tiết

Bệnh viện Nhi Trung ương, Hà Nội

Việt Nam

dungvu@nch.gov.vn


 

 

HỘI ĐỒNG KHOA HỌC CỦA
HỘI NỘI TIẾT- ĐÁI THÁO ĐƯỜNG VIỆT NAM
 

GS.TS. Thái Hồng Quang

PGS.TS. Nguyễn Thy Khuê

GS.TS. Trần Hữu Dàng
GS.TS. Nguyễn Hải Thủy  
PGS.TS. Đỗ Trung Quân     
PGS.TS. Nguyễn Khoa Diệu Vân
PGS.TS. Nguyễn Thị Bích Đào
TS.BS. Lê Văn Chi
ThS.BS. Diệp Thị Thanh Bình
TS.BS Trần Thừa Nguyên
PGS.TS Đào Thị Dừa
PGS.TS. Nguyễn Thị Hoàn
PGS.TS. Trần Thị Thanh Hóa
PGS.TS. Vũ Thị Thanh Huyền
PGS.TS. Nguyễn Kim Lương
PGS.TS. Trần Ngọc Lương
TS.BS. Hoàng Đăng Mịch
PGS.TS. Vũ Bích Nga
PGS.TS. Nguyễn Phi Nga
PGS.TS. Nguyễn Thị Nhạn
PGS.TS. Hồ Thị Kim Thanh
PGS.TS. Đỗ Thị Tính
PGS.TS. Hoàng Trung Vinh

Cố vấn

Cố vấn

Chủ tịch HĐ
Phó Chủ tịch HĐ
Ủy viên
Ủy viên
Ủy viên
Ủy viên
Ủy viên
Ủy viên
Ủy viên
Ủy viên
Ủy viên
Ủy viên
Ủy viên
Ủy viên
Ủy viên
Ủy viên
Ủy viên
Ủy viên
Ủy viên
Ủy viên
Ủy viên