Liên hệ

Liên hệ

Tòa soạn: Văn phòng Hội Nội tiết & ĐTĐ Việt Nam,
Bệnh viện Trung ương Huế, 16 Lê Lợi, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế
Email: [email protected]

Người phụ trách

GS.TS Nguyễn Hải Thủy- Trưởng ban
Toà soạn TC Nội tiết Đái Tháo Đường
Điện thoại 0903 574 457

Hỗ trợ

TS.BS Trần Thừa Nguyên- Thư ký
Điện thoại 0903 597 695