Giới thiệu tạp chí

Giới thiệu tạp chí

Tạp chí Nội Tiết & Đái Tháo Đường

TẠP CHÍ NỘI TIẾT & ĐÁI THÁO ĐƯỜNG

Hội Nội tiết – ĐTĐ Việt Nam (Vietnam Association of Diabetes and Endocrinology (VADE) được thành lập theo Quyết định số 34/2001/QĐ-BTCCBCP ngày 21 tháng 6 năm 2001, do ông Đỗ Quang Trung - Bộ trưởng - Trưởng Ban - Ban Tổ chức Cán bộ chính phủ ký. Kể từ ngày thành lập tới nay, dưới sự lãnh đạo của Bộ Y tế, và trực tiếp là Tổng Hội Y học Việt Nam, Hội đã hoạt động tích cực, liên tục phát triển, thu được nhiều thành tích đáng khích lệ trong công cuộc săn sóc sức khỏe nhân dân, đóng góp không nhỏ vào sự phát triển chuyên nghành Nội tiết, Đái tháo đường và Chuyển hóa trong nghành Y tế nước nhà. Hội Nội tiết – ĐTĐ Việt Nam đã trải qua 5 kỳ Đại hội: Lần 1, 2 và 4 tại Hà Nội; Lần 3 tại thành phố Hồ Chí Minh; Lần 5 tại Huế.

Tạp chí Nội tiết- Đái tháo đường Việt Nam đã được ra đời theo quyết định số 1740/GP-BTTT ngày 18 tháng 11 năm 2010, do Thứ trưởng Bộ Thông tin- Truyền thông Đỗ Quý Doãn ký. Tạp chí được Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ, Bộ Khoa học- Công nghệ cấp Mã số chuẩn quốc tế ISSN 1859 – 4727  theo Quyết định số 18/TTKHCN – ISSN, do Cục trưởng Tạ Bá Hưng ký ngày 11/4/2012. Tạp chí đã được Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước tính điểm công trình: 0- 0,5.

Tạp chí là nơi đăng tải tất cả các thông tin, hoạt động khoa học cập nhật của chuyên ngành Nội tiết, ĐTĐ, Rối loạn chuyển hóa trong cả nước và thế giới.

Hàng năm, Tạp chí xuất bản 06- 08 số, trong đó có 01- 02 số bằng tiếng Anh đạt chất lượng và có uy tín trên toàn quốc. Các bài báo có đầy đủ phản biện theo đúng qui định của Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước và Hội đồng chức danh Giáo sư ngành Y.

Tạp chí cũng được công bố online tất cả các số tại địa chỉ: http://vjde.vn/

Mục đích và tôn chỉ

Tôn chỉ, mục đích của Tạp chí phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Hội Nội tiết – Đái tháo đường Việt Nam đã được Ban Tổ chức Chính phủ (nay là Bộ Nội vụ) phê duyệt: Hội Nội tiết- Đái tháo đường Việt Nam là tổ chức xã hội - nghề nghiệp của mọi công dân Việt Nam đang sinh sống trên toàn quốc, đang công tác trong ngành y tế, có sự am hiểu, quan tâm đến lĩnh vực bệnh nội tiết, chuyển hóa và đái tháo đường, cùng tham gia đóng góp cho việc nghiên cứu, phòng ngừa và điều trị đối với các bệnh này, góp phần chăm sóc sức khỏe nhân dân, giảm thiểu những nguy cơ, biến chứng do các bệnh này gây ra đối với con người. Hội có nhiệm vụ:

  1. Tuyên truyền và giới thiệu về tổ chức, tôn chỉ, mục đích của Hội để thu hút sự quan tâm của các tổ chức, cá nhân; đồng thời không ngừng tổ chức các hoạt động tuyên truyền về các hoạt động chuyên ngành, nhất là công tác phòng ngừa và điều trị đối với bệnh nhân đái tháo đường, bệnh nội tiết, góp phần nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe nhân dân của ngành y tế;
  2. Làm cầu nối tập hợp những người đang trực tiếp công tác, nghiên cứu và quan tâm đến lĩnh vực nội tiết và đái tháo đường trên toàn quốc để huy động tài năng, trí tuệ của các chuyên gia trong lĩnh này; hướng các hoạt động của các chuyên gia và các hội viên được triển khai một cách thống nhất dưới một tổ chức lớn mạnh.

Đối tượng phục vụ của Tạp chí: hội viên, các y, bác sĩ thuộc chuyên ngành Nội tiết- Đái tháo đường và bạn đọc quan tâm.

Chu kỳ xuất bản

Hàng năm, Tạp chí xuất bản 06- 08 số, trong đó có 01- 02 số bằng tiếng Anh đạt chất lượng và có uy tín trên toàn quốc. Các bài báo có đầy đủ phản biện theo đúng qui định của Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước và Hội đồng chức danh Giáo sư ngành Y.

Chu kỳ xuất bản là 1-2 tháng / 1 số tạp chí. Ngoài ra các số đặc biệt sẽ được xuất bản không theo chu kỳ.

 

TUYÊN BỐ VỀ ĐẠO ĐỨC XUẤT BẢN 

1. Nhiệm vụ của tác giả

Quyền tác giả: Chỉ những cá nhân có đóng góp đáng kể vào nghiên cứu mới có quyền tác giả về bài viết.

Tiêu chuẩn về bản thảo bài viết: Tác giả/Các tác giả cần cung cấp bản thảo bài viết đến Tạp chí Quản lý & Kinh tế quốc tế (sau đây là Tạp chí) về kết quả nghiên cứu chưa từng được công bố/xuất bản tại bất kỳ ấn phẩm/trang thông tin nào. Tác giả/Các tác giả cũng nên trình bày khách quan về tầm quan trọng của bài nghiên cứu.

Tính nguyên bản của bản thảo, đạo văn và xác nhận nguồn: Tác giả/Các tác giả cần đảm bảo tính nguyên bản của bài viết trước khi gửi đến Tạp chí. Nếu tác giả sử dụng tài liệu hay lời trích dẫn của các nhà khoa học khác, thì tác gỉả cần phải trích dẫn, trích nguồn hoặc xin phép được sử dụng tài liệu đó trong nghiên cứu.

Truy cập và lưu trữ tài liệu: Dữ liệu, tài liệu tham khảo và các thông tin khác trong bài nghiên cứu phải được trình bày chính xác và đầy đủ để có thể được nhân rộng nghiên cứu. Nếu trong bài viết có sự gian lận hoặc cố ý đưa ra các nhận định không chính xác thì tác giả/các tác giả được coi là có hành vi phi đạo đức. Tác giả/Các tác giả cần cung cấp dữ liệu hỗ trợ nghiên cứu cho quá trình biên tập và truy cập công khai vào dữ liệu đó. Dữ liệu trong bài viết cần được lưu giữ trong một thời gian hợp lý sau khi xuất bản.

Nhiều ấn phẩm: Tác giả/Các tác giả không xuất bản các bản thảo có cùng một nội dung nghiên cứu trên nhiều hơn một tạp chí hoặc đơn vị xuất bản.

Tuyên bố về xung đột lợi ích: Trong bản thảo bài viết, tất cả tác giả cần nêu rõ các mối quan hệ cá nhân và các nguồn tài chính với những cá nhân khác hoặc các tổ chức có khả năng tác động không phù hợp đến công trình nghiên cứu. Tác giả/Các tác giả cần liệt kê cụ thể các nguồn hỗ trợ tài chính cho việc thực hiện nghiên cứu và/hoặc hoàn thiện bài viết. Nếu nguồn tài trợ không có bất kỳ sự liên quan nào thì tác giả/các tác giả cũng cần phải tuyên bố rõ ràng trong bài viết. Các tác giả cần trình bày sớm nhất có thể những mâu thuẫn tiềm ẩn về quyền lợi liên quan đến bài viết.

Thông báo về các sai sót trong ấn phẩm đã xuất bản: Khi tác giả/các tác giả phát hiện có sai sót trong bài viết đã xuất bản thì phải thông báo ngay cho Ban Biên tập của Tạp chí để rút bài hoặc sửa chữa những nội dung cụ thể trong bài viết nếu Ban Biên tập nhận thấy cần thiết. Nếu Ban Biên tập và Tạp chí nhận được thông báo từ bên thứ ba về lỗi sai trong ấn phẩm, thì tác giả/các tác giả có trách nhiệm  hợp tác kịp thời cùng với Ban Biên tập, bao gồm việc cung cấp đầy đủ bằng chứng cho Ban Biên tập khi được yêu cầu.

2. Nhiệm vụ của chuyên gia phản biện

Đóng góp trong quyết định biên tập: Nhiệm vụ của các nhà khoa học - chuyên gia phản biện nhằm hỗ trợ Ban Biên tập Tạp chí đưa ra quyết định trong quá trình biên tập và thông qua nhận xét cụ thể các nghiên cứu, từ đó hỗ trợ tác giả/các tác giả và Tạp chí nâng cao chất lượng bài viết. Khi chuyên gia phản biện được Tạp chí mời mà nhận thấy bản thân không đủ điều kiện, tiêu chuẩn để thực hiện phản biện nghiên cứu được gửi đến hay biết rằng nếu thực hiện phản biện cũng sẽ không mang tính khả thi thì cần phải thông báo ngay cho Ban Biên tập và gửi thư từ chối lời mời tham gia vào quy trình phản biện của Tạp chí.

Tính bảo mật: Bất kỳ bản thảo nào đang trong quy trình phản biện của Tạp chí thì đều được xem như là tài liệu bảo mật. Chuyên gia phản biện không được chia sẻ tất cả các đánh giá hoặc thông tin về bài viết với bất kỳ ai hay liên hệ trực tiếp với tác giả mà không được sự đồng ý của Ban Biên tập. Chuyên gia phản biện không được sử dụng các tài liệu/kết quả nghiên cứu trong bản thảo bài viết mà không có sự đồng ý của tác giả/các tác giả.

Cảnh báo về các vấn đề đạo đức: Các chuyên gia phản biện cần có nhận thức cao về các vấn đề xung đột lợi ích tiềm ẩn liên quan đến bài viết và thông báo ngay đến Ban Biên tập, bao gồm bất kỳ sự tương đồng và trùng lặp đáng kể giữa các bản thảo đang xem xét với các bài viết đã được công bố mà chuyên gia phản biện biết đến.

Tiêu chuẩn về tính khách quan: Công tác phản biện cần được thực hiện một cách khách quan mà không có sự thiên lệch mang tính cá nhân nào trong quá trình phản biện bản thảo. Việc phê bình cá nhân tác giả/các tác giả đang gửi bản thảo bài viết được coi là không phù hợp. Nếu chuyên gia phản biện đề xuất tác giả đưa trích dẫn nghiên cứu của mình (hoặc cộng sự) vào bài viết thì đó là vì lý do khoa học chính đáng chứ không phải vì mục đích làm tăng số trích dẫn bài nghiên cứu hay nâng cao tính minh bạch của công trình nghiên cứu của mình (hoặc cộng sự).

3. Nhiệm vụ của Ban Biên tập

Quyết định xuất bản: Ban Biên tập của Tạp chí chịu hoàn toàn trách nhiệm và độc lập đối với việc quyết định đăng tải và xuất bản các bài viết gửi về Tạp chí. Mọi thành viên Ban Biên tập phải tuân thủ các chính sách của Tạp chí và chịu sự ràng buộc từ các quy định pháp luật khác.

Phản biện của chuyên gia: Thành viên Ban Biên tập phải đảm bảo tính công bằng, không thiên vị và đúng hạn trong quy trình phản biện. Bài viết phải được phản biện bởi ít nhất 2 chuyên gia độc lập bên ngoài và khi cần thiết thành viên Ban Biên tập có thể tham khảo thêm các ý kiến khoa học khác. Thành viên Ban Biên tập cần lựa chọn chuyên gia phản biện có chuyên ngành phù hợp với lĩnh vực nghiên cứu của bài viết để tránh việc lựa chọn các chuyên gia phản biện không phù hợp.

Tính công bằng: Thành viên Ban Biên tập đánh giá bản thảo gửi đến Tạp chí dựa trên nội dung khoa học. Ban Biên tập cần thiết lập một cơ chế minh bạch để đưa ra các quyết định biên tập các bài viết của Tạp chí.

Tính bảo mật: Thành viên Ban Biên tập phải đảm bảo tính bảo mật của tất cả các bản thảo gửi đến Tạp chí và các cuộc trao đổi với chuyên gia phản biện. Thành viên Ban Biên tập cần giữ kín thông tin về các chuyên gia phản biện và không được phép sử dụng các thông tin trong bản thảo để phục vụ cho mục đích cá nhân.

Công khai về xung đột lợi ích: Thành viên Ban Biên tập không được tham gia vào quy trình xét duyệt các bài viết mà họ tự viết hoặc các thành viên gia đình, đồng nghiệp tham gia viết, hay là bất cứ vấn đề gì liên quan đến sản phẩm hay dịch vụ mà trong đó thành viên Ban Biên tập được hưởng lợi ích.

QUY ĐỊNH VỀ CHỐNG ĐẠO VĂN

Tác giả gửi bài không được vi phạm đạo văn theo một trong các hình thức sau

1. Sử dụng các đoạn văn, thông tin, số liệu, hình ảnh từ tác phẩm của người khác đưa vào tác phẩm của mình mà không chỉ dẫn nguồn gốc tác phẩm được trích dẫn.

2. Cung cấp không chính xác về tác giả, nguồn của thông tin được trích dẫn.

3. Không dẫn nguồn đã trích khi thay đổi từ ngữ, di chuyển từ ngữ, câu, đoạn, ý tưởng của tác giả khác; gắn từ ngữ, câu đoạn của các nguồn khác nhau và chỉnh sửa lại trong bài viết, thay đổi từ ngữ, cụm từ, câu nhưng vẫn giữ nguyên cấu trúc đoạn văn hoặc bài viết.

4. Diễn giải đoạn văn, nội dung trong tác phẩm của người khác bằng ngôn ngữ của mình mà không trích dẫn nguồn gốc tác phẩm được sử dụng, tóm tắt nội dung các tác phẩm của người khác nhưng không trích dẫn nguồn gốc của tác phẩm được sử dụng.

5. Trích dẫn một hoặc nhiều tác phẩm của người khác để hình thành tác phẩm của mình có dung lượng chiếm từ 20% nội dung tác phẩm trở lên, dù có thực hiện đúng quy định về trích dẫn nguồn. Quy định này không áp dụng đối với việc trích dẫn hợp lý tác phẩm mà không làm sai ý tác giả để bình luận hoặc minh họa trong tác phẩm của mình.

6. Chiếm đoạt tác phẩm của người khác và trình bày như tác phẩm của mình:

a. Sao chép toàn bộ tác phẩm của người khác thành tác phẩm của mình, bao gồm các trường hợp thuê viết hoặc nhờ người khác viết hộ;

b. Dịch hoặc diễn đạt toàn bộ hoặc một phần tác phẩm từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt hoặc ngược lại để tạo thành ít nhất 20% tác phẩm của mình mà không chỉ rõ các thông tin về tác phẩm gốc.

7. Sử dụng hơn 30% những tác phẩm của mình đã công bố vào những tác phẩm do mình là tác giả hoặc đồng tác giả mà không ghi rõ nguồn, tức là hình thức tự đạo văn.

8. Những hình thức khác theo quy định của pháp luật.