Kết quả bước đầu điều trị tán sỏi thận bằng ống soi mềm với hệ thống hút liên tục tại Bệnh viện đa khoa Gia đình
PDF

Từ khóa

retrograde intrarenal surgery
flexible ureterorenoscopy Phẫu thuật trong thận nội soi ngược dòng
nội soi ống mềm

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Đặng, P. Đạt, & Nguyễn, H. S. (2024). Kết quả bước đầu điều trị tán sỏi thận bằng ống soi mềm với hệ thống hút liên tục tại Bệnh viện đa khoa Gia đình. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, (62), 166-171. https://doi.org/10.47122/VJDE.2023.62.19

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá kết quả điều trị tán sỏi thận bằng ống mềm với hệ thống hút liên tục tại bệnh viện Đa khoa Gia Đình. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Mô tả tiến cứu 22 trường hợp tán sỏi thận bằng laser qua nội soi ngược dòng ống mềm với hệ thống hút liên tục tại khoa Ngoại - Bệnh viện Đa khoa Gia Đình từ tháng 6/2022- 5/2023. Kết quả: 22 bệnh nhân (gồm 18 nam và 4 nữ), với độ tuổi trung bình: 43,4 ± 11,1 tuổi (29-61). Kích thước sỏi trung bình là: 16,5 ± 4,1 mm. Sỏi đài bể thận và niệu quản chiếm 50% trường hợp. Mức độ ứ nước thận trên CT-Scanner trước mổ: 10 trường hợp đài bể thận ứ nước độ I (chiếm 45,5%), 5 trường hợp độ II (chiếm 22,7%), 5 trường hợp độ III (chiếm 22,7%) và 2 trường hợp (9,1%) không có ứ nước. Thời gian tán sỏi trung bình: 56,8 ± 11,9 phút (35-75). Thời gian nằm viện sau tán sỏi trung bình: 2,6 ± 1,3 ngày; có 86,4% bệnh nhân hết sỏi sau 3 tuần phẫu thuật, có 3 bệnh nhân (13,6%) còn sót sỏi được tán sỏi ngoài cơ thể bổ sung sau phẫu thuật. Kết luận: Tán sỏi thận qua nội soi ngược dòng ống mềm với hệ thống hút liên tục mang lại nhiều ưu điểm: an toàn, ít xâm lấn, thời gian tán sỏi nhanh, hồi phục nhanh, tỷ lệ sạch sỏi cao, ít biến chứng.

https://doi.org/10.47122/VJDE.2023.62.19
PDF