Rối loạn chức năng tuyến giáp và bệnh đái tháo đường
pdf

Từ khóa

Thyroid dysfunction
Diabetes Rối loạn chức năng tuyến giáp
Đái tháo đường

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Quang, T. H. (2023). Rối loạn chức năng tuyến giáp và bệnh đái tháo đường. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, (32), 7-13. Truy vấn từ https://vjde.vn/journal/article/view/172

Tóm tắt

Bệnh tuyến giáp và bệnh đái tháo đường (ĐTĐ) là hai bệnh thường gặp nhất trong các bệnh nội tiết.
Hai bệnh có ảnh hưởng qua lại lẫn nhau, sự kết hợp giữa hai bệnh đã được y văn đề cập từ lâu như: Hormone tuyến giáp tham gia điều hòa chuyển hóa carbohydrate và chức năng tuyến tụy, ngược lại, bệnh ĐTĐ có ảnh hưởng đến chức năng tuyến giáp ở những mức độ khác nhau.
Do vậy, khảo sát liên quan, tương hỗ giữa bệnh tuyến giáp và bệnh đái tháo đường là cần thiết sẽ giúp các thầy thuốc lâm sàng quan tâm, tầm soát toàn diện để chăm sóc và điều trị có hiệu quả.

pdf