Đánh giá tỷ lệ mắc bệnh võng mạc đái tháo đường ở người cao tuổi tại quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng
PDF

Từ khóa

Diabetic retinopathy
elderly
Da Nang võng mạc đái tháo đường
người cao tuổi
Đà Nẵng

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Trần, T. H. V., Ngô, T. K. Y., Nguyễn, T. Q. T., Nguyễn, N. T., & Ngô, M. T. (2022). Đánh giá tỷ lệ mắc bệnh võng mạc đái tháo đường ở người cao tuổi tại quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, (49), 51-56. https://doi.org/10.47122/vjde.2021.49.6

Tóm tắt

Mục tiêu nghiên cứu: 1. Xác định tỷ lệ người cao tuổi bị đái tháo đường và gặp biến chứng về bệnh lý võng mạc; 2. Mô tả đặc điểm các bệnh lý về mắt và các yếu tố liên quan ở người cao tuổi. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: + Đối tượng nghiên cứu: Người cao tuổi (từ trên 60 tuổi) thuộc quận Sơn Trà theo danh sách được quản lý tại địa phương. + Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang có phân tích được thực hiện từ tháng 03/2021 đến tháng 4/2021 trên 142 người cao tuổi tại quận Sơn Trà trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Kết quả chẩn đoán bệnh VMĐTĐ và các bệnh lý về mắt khác ở người cao tuổi được dựa trên các tiêu chuẩn, quy định trong chẩn đoán bệnh võng mạc đái tháo đường, các bệnh lý về mắt và được xác nhận bởi các bác sỹ chuyên khoa mắt thuộc 02 Bệnh viện gồm Bệnh viện Mắt Đà Nẵng và Bệnh viện Đà Nẵng trực tiếp khám và chẩn đoán. Kết quả: Trên 142 người cao tuổi, trong đó tỷ lệ mắc bệnh đái tháo đường là 25/142 (17,6%), trong đó số người cao tuổi mắc biến chứng về võng mạc đái tháo đường là 12 trường hợp (chiếm tỷ lệ 8,5%); đáng lưu ý là có đến 7 người cao tuổi được phát hiện có biến chứng về VMĐTĐ tuy nhiên lại chưa được phát hiện mắc ĐTĐ trước đó (chiếm đến 58,3%), có 05/25 người cao tuổi đã được phát hiện mắc ĐTĐ có biến chứng về VMĐTĐ (41,7%). Tỷ lệ người cao tuổi không mắc bệnh đái tháo đường và võng mạc đái tháo đường nhưng có bệnh lý khác về mắt là 52/142 người (chiếm 36,61%); người bệnh mắc VMĐTĐ có biểu hiện phù hoàng điểm được chuyển tuyến đến bệnh viện mắt để điều trị khẩn cấp là 05 người. Kết luận: Nghiên cứu đã chỉ ra rằng nhiều người cao tuổi được phát hiện mắc bệnh VMĐTĐ qua đợt khám sàng lọc về các bẹnh lý về mắt và sàng lọc phát hiện sớm BVMDTĐ mà chưa được chẩn đoán phát hiện mắc đái tháo đường trước đó.

https://doi.org/10.47122/vjde.2021.49.6
PDF