Cập nhật các hệ thống dữ liệu và báo cáo hình ảnh tuyến giáp (TI-RADS) trong chẩn đoán ung thư tuyến giáp
PDF

Từ khóa

phân độ
TIRADS
ung thư tuyến giáp classification
TIRADS
thyroid cancer

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Nguyễn, B. S., & Ngô, Đức C. (2022). Cập nhật các hệ thống dữ liệu và báo cáo hình ảnh tuyến giáp (TI-RADS) trong chẩn đoán ung thư tuyến giáp. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, (50), 2-14. https://doi.org/10.47122/vjde.2021.50.1

Tóm tắt

Ung thư tuyến giáp là bệnh ác tính thường gặp nhất của hệ nội tiết và đang có xu hướng gia tăng trên toàn cầu. Tuy nhiên, ung thư tuyến giáp có tỷ lệ điều trị thành công cao nếu được phát hiện ở giai đoạn sớm (kính thước khối u nhỏ, khối u chưa xâm lấn xung quanh, chưa di căn…), tiên lượng bệnh cũng tốt hơn các so với các loại ung thư khác. Nhiều hệ thống đánh giá nguy cơ ung thư tuyến giáp dựa trên các đặc điểm thành phần, mật độ âm, bờ, hình dạng, độ hồi âm được sử dụng. Năm 2017, hệ thống báo cáo dữ liệu hình ảnh tuyến giáp (Thyroid Imaging, Report and Data System – ACR-TIRADS) của Hội điện quang các trường đại học Mỹ được sử dụng rộng rãi, với 5 phân độ theo mức nghi ngờ ung thư tăng dần; Cùng năm đó, Hiệp hội tuyến giáp Châu Âu đã ban hành Hướng dẫn về siêu âm phân tầng nguy cơ bệnh ác tính của nhân tuyến giáp ở người lớn (EU-TIRADS) với 5 phân độ. Hội điện quang tuyến giáp Hàn Quốc và Hội tuyến giáp Hàn Quốc cũng đã điều chỉnh, sửa đổi phân độ TIRADS (K-TIRADS) theo 5 phân độ; theo đó, tần xuất ác tính ghi nhận ở các mức độ: TIRADS 5> 60%, TIRADS 4 > 15-50%, TIRADS 3 3-15%, TIRADS 2 <3%. Để thuận tiện cho việc phân loại, sàng lọc và theo dõi, tất cả các nhân tuyến giáp nên được phân độ TIRADS, có thể tuỳ chọn phân độ theo ACR-TIRADS, EU-TIRADS hoặc  K- TIRADS vì các hệ thống này có sự tương đồng về tiêu chuẩn hình ảnh, giá trị chẩn đoán và khuyến cáo chỉ định FNA.

https://doi.org/10.47122/vjde.2021.50.1
PDF