Khảo sát đặc điểm vi trùng học và đề kháng kháng sinh ở người bệnh đái tháo đường có nhiễm trùng bàn chân
pdf

Từ khóa

Nhiễm trùng ban chân ĐTĐ
vi trùng
đề kháng kháng sinh diabetic foot infection
bacteria
antibiotic resistance

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Võ, T. K., Thi, P. P., Nguyễn, N. D., & Lê, T. L. P. (2024). Khảo sát đặc điểm vi trùng học và đề kháng kháng sinh ở người bệnh đái tháo đường có nhiễm trùng bàn chân. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, (57), 112-117. https://doi.org/10.47122/vjde.2022.57.15

Tóm tắt

Nhiễm trùng bàn chân là một trong các biến chứng thường gặp khiến người bệnhĐTĐ cần nhập viện, và khi xảy ra, bác sĩ thường dùng kháng sinh theo kinh nghiệm ban đầu. Mục tiêu: Mô tả các đặc điểm vi trùng học và đề kháng kháng sinh ở người bệnh ĐTĐ có nhiễm trùng bàn chân nhập viện tại một bệnh viện tuyến cuối ở TP Hồ Chí Minh. Phương pháp nghiên cứu: Đây là nghiên cứu cắt ngang hồi cứu nhằm xác định các đặc điểm vi trùng học và tỷ lệ đề kháng kháng sinh ở người bệnh ĐTĐ có nhiễm trùng bàn chân tại khoa Nội tiết, bệnh viện Nhân dân 115 trong năm 2013. Toàn bộ dữ liệu được ghi nhận từ hồ sơ bệnh án. Kết quả: Tổng cộng có 170 mẫu cấy mủ bàn chân được thực hiện nhưng 103 trường hợp (60.6%) có kết quả dương tính. Tỷ lệ vi khuẩn Gram dương và Gram âm lần lượt là 26.5% và 73.5%. Escherichia coli Staphylococcus aureus cùng chiếm tỷ lệ cao nhất (25.2%) kế Proteus spp (20.4%) và Klebsiella spp (9.7%). Về đề kháng kháng sinh, Staphylococcus aureus có tỷ lệ đề kháng cao với colistin (94.0%), ciprofloxacin và methicillin (cùng 53%); ngoài ra Escherichia coli cũng kháng ciprofloxacin 56%. Kết luận: Chủng vi khuẩn thường gặp trong nhiễm trùng bàn chân ĐTĐ là chủng Gram âm với tỷ lệ đề kháng cao với ciprofloxacin. Các dữ liệu về vi sinh và đề kháng kháng sinh có thể giúp ích thầy thuốc trị liệu kháng sinh theo kinh nghiệm trong thực hành lâm sàng.

https://doi.org/10.47122/vjde.2022.57.15
pdf