Tỉ lệ thừa cân béo phì và các bệnh đồng mắc ở người bệnh đến khám tổng quát tại Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM
pdf

Từ khóa

thừa cân
béo phì
yếu tố nguy cơ
đái tháo đường
tăng huyết áp
rối loạn lipid máu
gan nhiễm mỡ overweight
obesity
risk factors
diabetes
hypertension
dyslipidemia
fatty liver diasease

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Âu, T. T., Trần, M. T., Nguyễn, H. H., Nguyễn, S. T., Ban, C. T., & Lê, T. A. H. (2024). Tỉ lệ thừa cân béo phì và các bệnh đồng mắc ở người bệnh đến khám tổng quát tại Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, (65), 74-82. https://doi.org/10.47122/VJDE.2023.65.11

Tóm tắt

Mục tiêu: khảo sát tỉ lệ thừa cân béo phì và các bệnh đồng mắc ở người bệnh đến khám tổng quát tại bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM. Phương pháp: nghiên cứu thực hiện trên 327 bệnh nhân đến khám tổng quát. Các dữ liệu thu thập bao gồm các yếu tố về nhân trắc, huyết áp, lối sống và tiền sử gia đình cũng như bản thân về các bệnh lý đái tháo đường (ĐTĐ), tăng huyết áp (THA), rối loạn lipid (RLLP) máu. Chẩn đoán thừa cân, béo phì theo tiêu chuẩn của WHO dành cho người châu Á. Máu tĩnh mạch lúc đói được lấy để xét nghiệm đường huyết, bilan lipid và siêu âm bụng đánh giá tình trạng gan nhiễm mỡ để khảo sát các bệnh đồng mắc. Kết quả: tỉ lệ thừa cân béo phì là 52,0%, trong đó thừa cân là 21,7% , béo phì độ 1 là 26,6% và béo phì độ 2 là 3,7%. Giới nam là yếu tố nguy cơ quan trọng của thừa cân béo phì. Ở nhóm thừa cân béo phì tỉ lệ mắc các bệnh lý chuyển hóa như tiền ĐTĐ, ĐTĐ típ 2, THA, RLLP máu, gan nhiễm mỡ lần lượt là 41,8%, 20,0%, 61,2%, 98,8%, và 64,7%, cao hơn nhóm không thừa cân béo phì có ý nghĩa thống kê. Kết luận: tỉ lệ thừa cân béo phì ngày một gia tăng, làm tăng nguy cơ mắc các bệnh lý chuyển hóa như ĐTĐ THA, RLLP máu, gan nhiễm mỡ.

https://doi.org/10.47122/VJDE.2023.65.11
pdf