Liên quan giữa chỉ số đề kháng insulin với một số đặc điểm chuyển hóa ở bệnh nhân đái tháo đường típ 2
PDF

Từ khóa

Type 2 diabetes
HOMA1-IR Đái tháo đường típ 2
HOMA1-IR

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Ngô, Đức K., Nguyễn, T. H. ., & Lê, T. T. (2022). Liên quan giữa chỉ số đề kháng insulin với một số đặc điểm chuyển hóa ở bệnh nhân đái tháo đường típ 2. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, (49), 46-50. https://doi.org/10.47122/vjde.2021.49.5

Tóm tắt

Mục tiêu: Nghiên cứu mối liên quan giữa đề kháng insulin với các đặc điểm chuyển hóa ở bệnh nhân đái tháo đường típ 2. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang 105 đối tượng đủ tiêu chuẩn chẩn đoán đái tháo đường típ 2 đang điều trị nội trú tại khoa Nội tiết – Đái tháo đường, Bệnh viện hữu nghị đa khoa Nghệ An, thời gian từ tháng 01/2021 – 04/2021. Kết quả nghiên cứu: tất cả 105 bệnh nhân đái tháo đường típ 2, trong đó nam chiếm tỷ lệ 54,3%, nữ chiếm tỷ lệ 45,7%. Tuổi trung bình của nghiên cứu là 66,82 ± 12,6 tuổi. Chỉ số HOMA1-IR là 6,90 ± 4,43. Có mối tương quan thuận có ý nghĩa thống kê giữa HOMA1-IR với các chỉ số vòng bụng (r = 0,286; p < 0,05), tỷ lệ vòng bụng/vòng hông (r = 0,221; p < 0,05) và chỉ số BMI (r = 296; p < 0,05). Có có mối tương quan thuận có ý nghĩa thống kê giữa HOMA1-IR với cholesterol (r = 0,229; p < 0,05) và LDL-cholesterol (r = 0,206;p < 0,05). Ngược lại có mối tương quan nghịch giữa HOMA1-IR với HDL-cholesterol (r = - 0,225;p < 0,05). Kết luận: Có  mối  tương quan giữa chỉ số đề kháng insulin HOMA1-IR với các chỉ số nhân trắc và một  số các thành phần lipid máu ở bệnh nhân đái tháo đường típ 2.

https://doi.org/10.47122/vjde.2021.49.5
PDF