Nghiên cứu tình hình loãng xương trên phụ nữ mắc bệnh đái tháo đường típ 2 tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm Tiền Giang
PDF

Từ khóa

Loãng xương
bệnh nhân nữ đái tháo đường típ 2
bệnh viện đa khoa trung tâm Tiền Giang osteoporosis
type 2 DM females
Tien Giang general hHospital

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Nguyễn, H. D., & Trần, T. N. S. (2022). Nghiên cứu tình hình loãng xương trên phụ nữ mắc bệnh đái tháo đường típ 2 tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm Tiền Giang. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, (47), 99-105. https://doi.org/10.47122/vjde.2021.47.13

Tóm tắt

Đặt vấn đề: Phát hiện loãng xương (LX) trên bệnh nhân nữ Đái tháo đường típ 2 là hết sức cần thiết. Mục tiêu nghiên cứu: Xác định tỷ lệ và mức độ loãng xương và tìm hiểu một số yếu tố liên quan đến loãng xương ở bệnh nhân nữ ĐTĐ típ 2 tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm Tiền Giang. Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu cắt ngang được thực hiện trên 87 bệnh nhân nữ Đái tháo đường típ 2. Mật độ khoáng cổ xương đùi và cột sống thắt lưng được đo bằng phương pháp đo hấp thụ tia X năng lượng kép (DXA) với máy Explorer (S/N 91464). Kết quả nghiên cứu: Tỷ lệ loãng xương (LX) ở bệnh nhân nữ Đái tháo đường típ 2 là 55,2% (loãng xương nhẹ là 50,6%, loãng xương nặng là 4,6%). Đề tài nghiên cứu cũng cho thấy có mối liên quan giữa tuổi, chiều cao, cân nặng, sự vận động, thời gian mắc bệnh đái tháo đường và thời gian mãn kinh với loãng xương. Kết luận: Các nghiên cứu có tính đại diện hơn cần thực hiện tiếp theo nhằm tầm soát loãng xương và xác định các yếu tố có liên quan đến loãng xương trên nhiều đối tượng bệnh nhân đái tháo đường khác nhau nhằm tìm ra các giải pháp phù hợp để phòng ngừa loãng xương trên bệnh nhân đái tháo đường.

https://doi.org/10.47122/vjde.2021.47.13
PDF