SARS-CoV-2 và bệnh đái tháo đường, Một số yếu tố tham gia vào cơ chế sinh bệnh

Từ khóa

SARS-CoV2
Diabetes mellitus SARS-CoV2
Đái tháo đường

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Thái, H. Q., Nguyễn, T. H., & Quách, H. T. (2023). SARS-CoV-2 và bệnh đái tháo đường, Một số yếu tố tham gia vào cơ chế sinh bệnh. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, (54), 1-13. https://doi.org/10.47122/vjde.2022.54.1

Tóm tắt

Đái tháo đường (ĐTĐ) và kiểm soát glucose máu kém là những yếu tố liên quan độc lập với mức độ nặng, tỷ lệ tử vong của COVIT-19, các biến chứng của ĐTĐ ( bệnh tim mạch, suy tim, bệnh thận mạn tính) làm diễn biến càng nặng và tỷ lệ tử vong do COVIT-19 càng tăng.

Trong bài này trình bày một số cơ chế bệnh sinh lên quan giữa SARS-CoV2 và bệnh đái tháo đường, sự phối hợp giữa hai bệnh này làm diễn biến bệnh càng phức tạp, tăng tỷ lệ tỷ lệ tử vong do nhiễm SARS-CoV-2 ở BN ĐTĐ, đặc biệt do tim mạch. 

 

https://doi.org/10.47122/vjde.2022.54.1