Xu hướng mới trong điều trị cường chức năng tuyến giáp- bệnh Graves
PDF

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Thái, H. Q. (2023). Xu hướng mới trong điều trị cường chức năng tuyến giáp- bệnh Graves. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, (55). https://doi.org/10.47122/VJDE.2022.55.1

Tóm tắt

Bệnh Graves (GD) là một rối loạn tự miễn dịch rất phổ biến của tuyến giáp, trong đó các kháng thể kích thích liên kết với thụ thể thyrotropin và kích hoạt chức năng của tuyến, dẫn đến cường giáp. Rõ ràng là có nhiều yếu tố góp phần vào nguyên nhân của GD, bao gồm cả yếu tố di truyền của vật chủ cũng như yếu tố môi trường. Các nghiên cứu chỉ ra rằng GD là một bệnh tiến triển chậm liên quan đến việc kích hoạt và tuyển dụng các tế bào T và B đặc hiệu với thụ thể thyrotropin. Sự kích hoạt này cuối cùng dẫn đến việc sản xuất các kháng thể kích thích có thể gây ra chứng cường giáp.
Liệu pháp miễn dịch của GD gần đây đã chứng minh hiệu quả lâm sàng trong các nghiên cứu sơ bộ. Chúng bao gồm ATX-GD-59, một liệu pháp miễn dịch đặc hiệu với kháng nguyên giúp khôi phục khả năng dung nạp miễn dịch đối với thụ thể thyrotropin; iscalimab, một kháng thể đơn dòng kháng CD40 ngăn chặn con đường kích thích tốn kém CD40-CD154 trong tương tác tế bào B-T; và K1-70, một kháng thể đơn dòng ngăn chặn thụ thể thyrotropin, chất ức chế yếu tố kích hoạt tế bào B (BAFF) và phối tử cảm ứng tăng sinh A (APRIL),
Đánh giá này cung cấp một bản tóm tắt toàn diện về những tiến bộ gần đây và các giai đoạn phát triển khác nhau của các phương pháp trị liệu mới để điều trị bệnh cường giáp của Graves.

https://doi.org/10.47122/VJDE.2022.55.1
PDF