Chẩn đoán và điều trị bệnh lý tĩnh mạch chi dưới mạn tính
pdf

Từ khóa

Bệnh lý tĩnh mạch mạn tính chronic venous disease

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Nguyễn, T. N. T. (2023). Chẩn đoán và điều trị bệnh lý tĩnh mạch chi dưới mạn tính. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, (61), 62-71. https://doi.org/10.47122/VJDE.2023.61.6

Tóm tắt

Bệnh lý tĩnh mạch mạn tính (Chronic venous disease – CVD) là những bất thường về hình thái hoặc chức năng kéo dài ảnh hưởng đến hệ thống tĩnh mạch, có triệu chứng cần chẩn đoán và điều trị. Đánh giá ban đầu bao gồm đánh giá độ nặng trên lâm sàng, giải phẩu của dòng trào ngược dựa trên siêu âm doppler tĩnh mạch, đáp ứng với điều trị nội khoa và ảnh hưởng lên chất lượng sống của người bệnh. Hiện nay, các phương pháp can thiệp cắt bỏ tĩnh mạch bao gồm phẫu thuật và xâm lấn tối thiểu được phân loại theo phương pháp phá hủy tĩnh mạch: hóa học, nhiệt hoặc không nhiệt (tức là cơ học, hóa học). Việc lựa chọn can thiệp thích hợp nhất cho suy tĩnh mạch nông phụ thuộc vào kích thước và vị trí của các tĩnh mạch liên quan. Can thiệp nhiệt nội tĩnh mạch đang được xem là lựa chọn đầu tay.

https://doi.org/10.47122/VJDE.2023.61.6
pdf