Cập nhật về nhiễm khuẩn bệnh viện và kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện
pdf

Từ khóa

hospital infections
hospital infections control nhiễm khuẩn bệnh viện
kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Trần, Đình B. (2024). Cập nhật về nhiễm khuẩn bệnh viện và kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, (62), 27-33. https://doi.org/10.47122/VJDE.2023.62.2

Tóm tắt

Nhiễm khuẩn bệnh viện là một trong những thách thức và mối quan tâm hàng đầu tại Việt Nam cũng như trên toàn thế giới. Hậu quả mà nhiễm khuẩn bệnh viện gây ra hết sức nặng nề, làm tăng tỷ lệ tử vong, kéo dài thời gian nằm điều trị, tăng chi phí chăm sóc sức khỏe. Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), tỷ lệ nhiễm khuẩn bệnh viện (BV) tại các quốc gia châu Âu chiếm khoảng 5%, tại các nước thu nhập thấp và trung bình là 5,7% - 19,1% trên tổng số người nhập viện. Tại Việt Nam, tỷ lệ nhiễm khuẩn BV từ 3,5% đến 10% số người nhập viện. Đây là một trong các nguyên nhân hàng đầu đe dọa sự an toàn của người bệnh, tăng biến chứng, ngày điều trị, chi phí nằm viện và tỷ lệ tử vong. Tỷ lệ nhiễm khuẩn bệnh viện là một trong những chỉ số quan trọng phản ánh chất lượng chuyên môn của bệnh viên, liên quan tới an toàn của người bệnh và nhân viên y tế. Công tác kiểm soát nhiễm khuẩn phải được thực hiện đồng bộ, nghiêm ngặt, không để dịch bệnh lan tràn với những kế hoạch cụ thể, quy trình hợp lý, cũng như đào tạo chuyên môn nghiệp vụ về kiểm soát nhiễm khuẩn cho nhân viên y tế.

https://doi.org/10.47122/VJDE.2023.62.2
pdf